Sản phẩm lông vũ Đại Lợi

Sản phẩm được sản xuất bởi công ty TNHH lông vũ Đại Lợi

  1. Lông vịt trắng, lông vịt xám thô

2. Lông Nhung bán thành phẩm ,

 

3. Lông Nhung thành phẩm ,

grey/white duck down 90/10   ,

grey/white duck down 80/20       ,

grey/white duck down 70/30    ,

grey/white duck down  60/40 ,

 

1496027010

4. Sản phẩm khác từ lông vũ

10422941_1598835056996298_7543347055283674418_n

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.