Giá trị của Đại Lợi.

Nâng tầm giá trị tự nhiên

Năng lực sản xuất hàng năm (KG)

Khách hàng (tính đến năm 2022)

Lịch sử (Năm)

Tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi

Cam kết với chất lượng của sản phẩm và uy tín với khách hàng, Đại Lợi sản xuất, cung cấp các sản phẩm lông vũ cao cấp từ ngỗng, vịt có chứng nhận RDS, được kiểm định chất lượng bởi các Tổ chức kiểm định Quốc tế.